Olika bloggar och inriktningar

Politiska bloggar Politiska bloggar kan drivas antingen av politiker som vill nå ut till en bredare potentiell väljarskara eller av privatpersoner som vill förmedla sina politiska synpunkter om diverse samhälleliga och dagsaktuella fenomen. Politiska bloggar kan syfta till att väcka opinion eller bara vara ett sätt för bloggskribenten att få.

Läs mer

Blogg som textgenre

En blogg är en relativt ny textgenre som uppstått i samband med den informations- och kommunikationstekniska utvecklingen som gått hastigt fram på senare år. Benämningen härrör från det engelska ordet webblogg och är en kortform av det. Den uppstod under mitten på 1990-talet och blev alltmer populär från och med.

Läs mer
fashionate