Författare: elias

De första bloggarna

Pionjären inom bloggvärlden brukar amerikanen Justin Hall räknas som. 1994 startade han som 20-årig collegestudent i USA sin webb-dagbok Justin’s Links from the Underground i vilken han bloggar intimt och personligt om sitt liv och vardagliga fenomen han omges av. 2015 gav Hall ut en egenproducerad dokumentär om sitt bloggande.

Läs mer

Bloggar om resor

På bloggportalen.se finns cirka 7,5 tusen registrerade bloggar om resor. Av dessa är de allra flesta inriktade på resor rent allmänt. En stor del är också inriktade på resor inom Europa. Andra är inriktade på Asienresor eller övriga platser i världen. En populär reseblogg som flera gånger blivit utsedd till.

Läs mer

Bloggar i tidningar

Det är vanligt att dagstidningar och diverse magasin driver egna bloggar. En av de mest besökta bloggarna i Sverige drivs av Aftonbladet och är en sportblogg i Sportbladet; SillySeason. I SillySeason bloggar Sportbladets medarbetare om aktuella ämnen inom sportvärlden. I Veckorevyn, som är en stor tidning med unga kvinnor som.

Läs mer

Olika bloggar och inriktningar

Politiska bloggar Politiska bloggar kan drivas antingen av politiker som vill nå ut till en bredare potentiell väljarskara eller av privatpersoner som vill förmedla sina politiska synpunkter om diverse samhälleliga och dagsaktuella fenomen. Politiska bloggar kan syfta till att väcka opinion eller bara vara ett sätt för bloggskribenten att få.

Läs mer

Blogg som textgenre

En blogg är en relativt ny textgenre som uppstått i samband med den informations- och kommunikationstekniska utvecklingen som gått hastigt fram på senare år. Benämningen härrör från det engelska ordet webblogg och är en kortform av det. Den uppstod under mitten på 1990-talet och blev alltmer populär från och med.

Läs mer
fashionate