Blogg som textgenre

En blogg är en relativt ny textgenre som uppstått i samband med den informations- och kommunikationstekniska utvecklingen som gått hastigt fram på senare år. Benämningen härrör från det engelska ordet webblogg och är en kortform av det. Den uppstod under mitten på 1990-talet och blev alltmer populär från och med slutet av 1990-talet. Idag är den populärare än någonsin och utgör en väsentlig del av dagens sociala medier. Bloggar förekommer i flera varianter och med olika inriktningar.

Generellt är bloggen personlig till sin karaktär och den kan liknas vid en öppen dagbok på webben genom att den består av periodiskt regelbundna inlägg med datumangivelser. Inläggen behandlar var och en ett visst ämne och uttrycker ofta om skribentens tankar, erfarenheter, synpunkter eller iakttagelser om diverse samhälleliga eller privata dagsaktuella fenomen. En avgörande skillnad mellan bloggen och en dagbok är att bloggen möjliggör respons på inläggen i form av kommentarer från bloggens läsare.

De flesta bloggar skrivs av privatpersoner men det finns också ett stort antal professionella som inte sällan driver sin blogg med hjälp av reklam. Inte ovanligt är det heller att diverse kändisar bloggar. Bloggande kändisar skriver bland annat om sina vardagsliv eller erfarenheter inom yrkesbranschen. Bloggar förekommer även i vissa dagstidningar såsom till exempel i Aftonbladet och Expressen. Antingen som professionella med en anställd bloggskribent eller i form av en sorts läsarbloggar där läsarna själva kan publicera inlägg. En blogg kan också bestå av flera skribenter som bloggar i samarbete.

Om man som privatperson är sugen på att börja blogga kan man till exempel använda googletjänsten Blogger genom vilken man kan skapa en blogg gratis. Man kan också skapa en blogg genom publiceringsverktyget WordPress som kan användas av såväl privatpersoner som organisationer eller företag.

Bloggar liksom sociala medier överlag utgör en ny kanal för privatpersoner att nå ut till en större grupp människor samtidigt än vad som tidigare varit möjligt. Många bloggar har så stor läsarskara att de kan räknas som ett massmedium. Ibland används bloggar just i syfte att väcka opinion i diverse politiska frågor eller som plattformar för diskussion kring dagsaktuella samhälleliga händelser och/eller sakfrågor. Bloggande politiker har på senare tid blivit allt mer vanligt. Ofta är inlägg som görs av politiker målmedvetna och inriktade på att påverka.

Microbloggar, fotobloggar och videobloggar är exempel på några varianter som bloggar förekommer i. I en microblogg är antalet tecken per inlägg färre än vid den klassiska bloggvarianten och den förekommer ofta som en del av ett större socialt medium, till exempel facebook. För enbart microbloggande är Twitter den största webbplatsen. I foto- och videobloggar består bloggarens inlägg huvudsakligen av diverse foton eller videoklipp. Man kan också undergruppera bloggar efter vilken inriktning de har och förekommer då bland annat som inredningsbloggar, modebloggar, litteraturbloggar, vinbloggar, politiska bloggar, företagsbloggar och affärsbloggar med mera.

fashionate