Blogg som textgenre

En blogg är en relativt ny textgenre som uppstått i samband med den informations- och kommunikationstekniska utvecklingen som gått hastigt fram på senare år. Benämningen härrör från det engelska ordet webblogg och är en kortform av det. Den uppstod under mitten på 1990-talet och blev alltmer populär från och med.

Läs mer
fashionate